Operator de date

Fiore D’Oriente Srls – via delle Siepi, 20 – 00013 Mentana (RM)

Adresa de e-mail a titularului: info@fioredoriente.eu

Tipuri de date colectate

Printre datele cu caracter personal colectate de acest site web, fie în mod independent, fie prin intermediul unor terțe părți, se numără: Cookie-uri, date de utilizare, e-mail, nume, număr de telefon, diverse tipuri de date și site-ul web.

Detaliile complete privind fiecare tip de date colectate sunt furnizate în secțiunile dedicate din această politică de confidențialitate sau prin intermediul unor texte informative specifice afișate înainte de colectarea datelor.

Datele cu caracter personal pot fi furnizate în mod liber de către utilizator sau, în cazul datelor de utilizator, colectate automat în timpul utilizării acestui site web.

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate datele solicitate de acest site web sunt obligatorii. În cazul în care utilizatorul refuză să le comunice, este posibil ca acest site să nu poată furniza serviciul. În cazurile în care acest Site indică anumite Date ca fiind opționale, Utilizatorii sunt liberi să se abțină de la comunicarea acestor Date, fără ca acest lucru să aibă vreo consecință asupra disponibilității Serviciului sau a funcționării acestuia.

Utilizatorii care au îndoieli cu privire la datele care sunt obligatorii sunt încurajați să contacteze operatorul.

Orice utilizare a modulelor cookie – sau a altor instrumente de urmărire – de către acest site web sau de către proprietarii de servicii terțe utilizate de acest site web, dacă nu se specifică altfel, este în scopul furnizării serviciului solicitat de utilizator, în plus față de alte scopuri descrise în acest document și în Politica privind modulele cookie, dacă este disponibilă.

Utilizatorul își asumă responsabilitatea pentru datele personale ale terților obținute, publicate sau partajate prin intermediul acestui site și garantează că are dreptul de a le comunica sau disemina, exonerând Proprietarul de orice responsabilitate față de terți.

Metoda și locul de prelucrare a datelor

Modalități de tratament

Operatorul ia măsuri de securitate adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, divulgarea, modificarea sau distrugerea datelor cu caracter personal.

Prelucrarea se realizează prin intermediul unor instrumente informatice și/sau telematice, cu metode de organizare și logică strict legate de scopurile indicate. Pe lângă Operatorul de date, în unele cazuri, pot avea acces la date și alte persoane implicate în organizarea acestui site web (administratori de administrație, de vânzări, de marketing, juridici, administratori de sistem) sau persoane externe (cum ar fi furnizori de servicii tehnice terți, curieri poștali, furnizori de găzduire, companii IT, agenții de comunicare), de asemenea, numiți, dacă este necesar, procesatori de date de către Operatorul de date. Lista actualizată a persoanelor împuternicite de către operator poate fi solicitată oricând de la operatorul de date.

Temeiul juridic pentru prelucrare

Operatorul prelucrează datele cu caracter personal referitoare la utilizator dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

Utilizatorul și-a dat consimțământul pentru unul sau mai multe scopuri specifice; Notă: în unele jurisdicții, Operatorul poate fi autorizat să prelucreze datele cu caracter personal fără consimțământul Utilizatorului sau un alt temei juridic specificat mai jos, până când Utilizatorul se opune („opts-out”) unei astfel de prelucrări. Cu toate acestea, acest lucru nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este reglementată de legislația europeană privind protecția datelor cu caracter personal;

prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract cu utilizatorul și/sau pentru executarea măsurilor precontractuale;

prelucrarea este necesară pentru a respecta o obligație legală la care este supus operatorul;

prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;

prelucrarea este necesară pentru urmărirea interesului legitim al operatorului sau al unor terțe părți.

Cu toate acestea, este întotdeauna posibil să solicitați operatorului să clarifice temeiul juridic concret al fiecărei operațiuni de prelucrare și, în special, să precizeze dacă prelucrarea se bazează pe lege, este impusă de un contract sau este necesară pentru a încheia un contract.

Locul

Datele sunt prelucrate la sediul operatorului de date și în orice alt loc în care se află părțile implicate în prelucrare. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați proprietarul.

Datele cu caracter personal ale utilizatorului pot fi transferate într-o altă țară decât cea în care se află utilizatorul. Pentru a obține informații suplimentare privind locul în care are loc prelucrarea, utilizatorul poate consulta secțiunea privind detaliile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Utilizatorul are dreptul de a obține informații cu privire la temeiul juridic al transferului de date în afara Uniunii Europene sau către o organizație internațională de drept internațional public sau formată din două sau mai multe țări, cum ar fi ONU, precum și cu privire la măsurile de securitate luate de către operatorul de date pentru a proteja datele.

În cazul în care are loc unul dintre transferurile descrise mai sus, utilizatorul poate consulta secțiunile respective din prezentul document sau poate solicita informații de la operator, contactându-l la datele de contact indicate la început.

Perioada de depozitare

Datele sunt procesate și stocate pentru perioada de timp necesară pentru scopurile pentru care au fost colectate.

Prin urmare:

Datele cu caracter personal colectate în scopuri legate de executarea unui contract între operator și utilizator vor fi păstrate până la finalizarea executării contractului respectiv.

Datele cu caracter personal colectate în scopuri care pot fi atribuite interesului legitim al operatorului vor fi păstrate până când acest interes este satisfăcut. Utilizatorul poate obține informații suplimentare privind interesul legitim urmărit de operator în secțiunile relevante ale prezentului document sau contactând operatorul.

În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul utilizatorului, operatorul poate păstra datele cu caracter personal mai mult timp până când consimțământul este revocat. În plus, Operatorul poate fi obligat să păstreze datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă de timp în conformitate cu o obligație legală sau din ordinul unei autorități.

La sfârșitul perioadei de păstrare, datele cu caracter personal vor fi șterse. Prin urmare, la expirarea acestei perioade, dreptul de acces, de anulare, de rectificare și dreptul la portabilitatea datelor nu mai poate fi exercitat.

Scopurile prelucrării datelor

Datele Utilizatorului sunt colectate pentru a permite Operatorului de date să furnizeze Serviciile sale, precum și în următoarele scopuri: Statistici, Protecție împotriva SPAM, Remarketing și targetare comportamentală, Afișarea de conținut de pe platforme externe, Interacțiunea cu rețelele sociale și platformele externe, Contactarea Utilizatorului, Gestionarea contactelor și trimiterea de mesaje și Comentariile la conținut.

Pentru a obține informații mai detaliate cu privire la scopurile prelucrării și la datele cu caracter personal relevante în mod concret pentru fiecare scop, utilizatorul poate consulta secțiunile relevante din prezentul document.

Detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt colectate în următoarele scopuri și prin intermediul următoarelor servicii:

Comentariu de conținut

Serviciile de comentarii permit utilizatorilor să formuleze și să facă publice propriile comentarii cu privire la conținutul acestui site web.

Utilizatorii, în funcție de setările stabilite de către operator, pot, de asemenea, să își lase comentariile în mod anonim. În cazul în care datele cu caracter personal furnizate de către utilizator includ e-mailul, acesta poate fi utilizat pentru a trimite notificări privind comentariile cu privire la același conținut. Utilizatorii sunt responsabili pentru conținutul comentariilor lor.

În cazul în care este instalat un serviciu de comentarii furnizat de terți, este posibil ca, chiar dacă utilizatorii nu utilizează serviciul de comentarii, acesta să colecteze date de trafic referitoare la paginile pe care este instalat serviciul de comentarii.

Sistem de comentarii gestionat direct (acest site web)

Acest site web are propriul sistem de comentariu al conținutului.

Date cu caracter personal colectate: e-mail, nume și site web.

Contactarea utilizatorului

Formular de contact (acest site)

Utilizatorul, prin completarea formularului de contact cu datele sale, consimte la utilizarea acestor date pentru a răspunde la cererile de informații, oferte sau de orice altă natură indicate în antetul formularului.

Date cu caracter personal colectate: e-mail, nume, număr de telefon, site web și diverse tipuri de date.

Listă de difuzare sau buletin informativ (acest site web)

Prin înregistrarea în lista de corespondență sau în newsletter, adresa de e-mail a utilizatorului este inclusă automat într-o listă de contacte cărora le pot fi trimise mesaje de e-mail care conțin informații, inclusiv de natură comercială și promoțională, referitoare la acest site web. Adresa de e-mail a utilizatorului poate fi adăugată la această listă ca urmare a înregistrării pe acest site web sau după efectuarea unei achiziții.

Date personale colectate: e-mail și nume.

Gestionarea contactelor și trimiterea de buletine informative

Acest tip de serviciu face posibilă gestionarea unei baze de date de contacte de e-mail, contacte telefonice sau contacte de orice alt tip utilizate pentru a comunica cu utilizatorul.

Aceste servicii pot colecta, de asemenea, date privind data și ora la care utilizatorul vizualizează mesajele, precum și interacțiunea utilizatorului cu acestea, cum ar fi informații privind clicurile pe linkurile din mesaje.

Omnisend

Omnisend este un serviciu de gestionare a adreselor și emailing.

Date personale colectate: e-mail, nume, prenume, nume de familie.

Locul de prelucrare: SUA.

Interacțiunea cu rețelele sociale și platformele externe

Acest tip de serviciu vă permite să interacționați cu rețelele de socializare sau cu alte platforme externe, direct de pe paginile acestui site.

Interacțiunile și informațiile obținute de pe acest site web sunt supuse în fiecare caz setărilor de confidențialitate ale utilizatorului în legătură cu fiecare rețea socială.

În cazul în care este instalat un serviciu de interacțiune cu o rețea socială, este posibil ca, chiar dacă utilizatorii nu utilizează serviciul, acesta să colecteze date de trafic referitoare la paginile pe care este instalat.

Butonul „Like” și widgeturile sociale ale Facebook (Facebook, Inc.)

Butonul „Like” și widgeturile sociale Facebook sunt servicii de interacțiune cu rețeaua socială Facebook, furnizate de Facebook, Inc.

Date cu caracter personal colectate: Cookie-uri și date de utilizare.

Locul de prelucrare: Statele Unite – Politica de confidențialitate. Aderă la Scutul de confidențialitate.

Remarketing

Acest tip de serviciu permite acestui site web și partenerilor săi să comunice, să optimizeze și să difuzeze reclame pe baza utilizării anterioare a acestui site web de către utilizator.

Această activitate se realizează prin urmărirea datelor de utilizare și prin utilizarea de cookie-uri, informații care sunt transferate partenerilor la care este legată activitatea de remarketing și de direcționare comportamentală.

În plus față de posibilitățile de renunțare oferite de serviciile de mai jos, puteți renunța la primirea de module cookie de la un serviciu terț vizitând pagina de renunțare a Network Advertising Initiative.

Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)

Facebook Custom Audience este un serviciu de remarketing și de direcționare comportamentală furnizat de Facebook, Inc. care leagă activitatea acestui site de rețeaua de publicitate Facebook.

Date cu caracter personal colectate: Cookie-uri și e-mail.

Locul de prelucrare: Statele Unite – Politica de confidențialitate – Opt Out. Aderă la Scutul de confidențialitate.

Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)

Facebook Remarketing este un serviciu de remarketing și de targetare comportamentală furnizat de Facebook, Inc. care leagă activitatea acestui site de rețeaua de publicitate Facebook.

Date cu caracter personal colectate: Cookie-uri și date de utilizare.

Locul de prelucrare: Statele Unite – Politica de confidențialitate – Opt Out. Aderă la Scutul de confidențialitate.

Statistici

Serviciile cuprinse în această secțiune permit Operatorului de date să monitorizeze și să analizeze datele de trafic și servesc la urmărirea comportamentului utilizatorului.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics este un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. („Google”). Google va utiliza datele cu caracter personal colectate în scopul de a evalua utilizarea de către dvs. a acestui site web, de a compila rapoarte și de a le partaja cu alte servicii furnizate de Google.

Google poate utiliza datele cu caracter personal pentru a contextualiza și personaliza anunțurile din rețeaua sa de publicitate.

Date cu caracter personal colectate: Cookie-uri și date de utilizare.

Locul de prelucrare: Statele Unite – Politica de confidențialitate – Opt Out. Aderă la Scutul de confidențialitate.

Monitorizarea conversiilor Facebook Ads (Facebook, Inc.)

Urmărirea conversiilor Facebook Ads este un serviciu de statistică furnizat de Facebook, Inc. care face legătura între datele din rețeaua de publicitate Facebook și acțiunile efectuate în cadrul acestui site web.

Date cu caracter personal colectate: Cookie-uri și date de utilizare.

Locul de prelucrare: Statele Unite – Politica de confidențialitate. Aderă la Scutul de confidențialitate.

Afișarea conținutului de pe platforme externe

Acest tip de serviciu face posibilă afișarea conținutului găzduit pe platforme externe direct de pe paginile acestui site web și interacțiunea cu acestea.

În cazul în care este instalat un astfel de serviciu, este posibil ca, chiar dacă utilizatorii nu utilizează serviciul, acesta să colecteze date de trafic referitoare la paginile pe care este instalat.

Locul de prelucrare: Statele Unite – Politica de confidențialitate.